Khám phá những khả năng của vị trí

Trải nghiệm cách Google Maps có thể giúp bạn đưa doanh nghiệp của mình đến các địa điểm mới

Liên hệ

Thông báo các quyết định

Kết nối trực quan các điểm bằng cách hiển thị dữ liệu trên Google Maps.

37%

khách hàng báo cáo tăng hiệu quả kinh doanh.

Tìm hiểu thêm

Tăng mức độ tương tác

Gia tăng lưu lượng truy cập và tương tác bằng cách nhúng bản đồ vào trang web và các ứng dụng.

50%

doanh nghiệp đang chạy Google Maps sử dụng API của chúng tôi nhằm nâng cao mức hài lòng của khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Hợp lý hóa hoạt động

Quản lý, điều hành và bảo vệ các nội dung quan trọng bằng cách sử dụng Google Maps.

40%

khách hàng báo cáo tăng năng suất.

Tìm hiểu thêm

Khám phá cách các doanh nghiệp dựa vào API Google Maps:

Thông báo các quyết định

Trực quan hóa các tập dữ liệu khác nhau nhằm quản lý thông tin hiệu quả và đưa ra các quyết định tốt hơn và có tác động mạnh hơn

Liên hệ

Bản trình diễn Thông báo các quyết định

Hình ảnh minh họa giao thông

Tăng mức độ tương tác

Tạo một trải nghiệm người dùng giàu hình ảnh và hấp dẫn, khuyến khích cấp độ tương tác cao hơn với Google Maps

Liên hệ

Tải xuống PDF để khám phá những câu chuyện đầy đủ về cách:

Nâng cao mức Chuyển đổi khách hàng, từ kỹ thuật số đến cá nhân

Bản trình diễn gia tăng mức độ tương tác

Tối ưu hóa hình ảnh minh họa đính kèm

Hợp lý hóa hoạt động

Ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt và nâng cao hiệu quả hoạt động của phương tiện giao thông hoặc các tài sản di động khác

Liên hệ

Tải xuống PDF để khám phá những câu chuyện đầy đủ về cách:

Chuẩn bị, Hồi đáp, Phục hồi Quản lý tài sản, mọi lúc, mọi nơi

Bản trình diễn hợp lý hóa hoạt động

Bản trình diễn cho các hoạt động tinh giản

Cần tin tức và thông tin chi tiết từ Google Maps for Work?

Gửi cho tôi email định kỳ cùng với tin tức, nội dung cập nhật về sản phẩm và lời mời tham gia sự kiện.

Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ.

Cảm ơn bạn! Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại.