Google

Đặt Google làm trang chủ của bạn để truy cập nhanh vào tìm kiếm và hơn thế

Khi bạn đặt Google làm trang chủ trong trình duyệt của mình, bạn sẽ thấy Google mỗi lần bạn mở trình duyệt. Bạn luôn có thể thay đổi lại trang chủ của mình sau này.
Cá nhân hoá trang chủ của bạn
Truy cập Gmail cũng như các sản phẩm và dịch vụ ưa thích khác của Google