Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác chúng tôi

Nhiều trang web sử dụng công nghệ của Google để cải thiện nội dung của họ và cung cấp miễn phí. Khi bạn truy cập trang web sử dụng các sản phẩm quảng cáo của chúng tôi (như AdSense), các sản phẩm xã hội (như nút +1) hoặc các công cụ phân tích (Google Analytics), trình duyệt web của bạn sẽ tự động gửi một số thông tin nhất định tới Google. Ví dụ: thông tin dữ liệu đó bao gồm địa chỉ trang web mà bạn đang truy cập và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi cũng có thể đặt cookie trên trình duyệt của bạn hoặc đọc cookie đã có ở đó.

Tương tự, các ứng dụng cộng tác với Google có thể gửi cho chúng tôi thông tin như tên của ứng dụng và số nhận dạng giúp chúng tôi xác định quảng cáo mình đã phân phối cho các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình và tùy thuộc vào cài đặt Tài khoản, chúng tôi có thể thêm thông tin vào Tài khoản cũng như coi đó là thông tin cá nhân.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin do trình duyệt của bạn gửi

Khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng các công nghệ của Google, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được từ các trang web và ứng dụng đó để, chẳng hạn như:

Cách bạn có thể kiểm soát thông tin được gửi tới Google

Để biết các mẹo và lời khuyên về cách giữ an toàn và quản lý dữ liệu của bạn trực tuyến, hãy truy cập Trung tâm an toàn của Google.

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm soát thông tin được trình duyệt web của bạn chia sẻ khi bạn truy cập hoặc tương tác với các dịch vụ của Google trên trang web của đối tác trên mạng: