Từ khóa

Các công ty con

Công ty con là một tổ chức thuộc về nhóm công ty của Google.

Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng

Bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng là một kho lưu trữ trên thiết bị. Bộ nhớ này có thể, chẳng hạn, cho phép ứng dụng web chạy mà không cần kết nối internet và cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách cho phép tải nội dung nhanh hơn.

Lưu trữ trên web của trình duyệt

Tính năng lưu trữ trên web của trình duyệt cho phép các trang web lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt trên thiết bị. Khi được sử dụng ở chế độ "lưu trữ cục bộ", tính năng lưu trữ trên web cho phép lưu trữ dữ liệu trong các phiên (ví dụ: để dữ liệu có thể truy xuất được ngay sau khi trình duyệt đã đóng và mở lại). Một công nghệ hỗ trợ lưu trữ trên web là HTML 5.

Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn truy cập lại trang web, cookie cho phép trang web đó nhận dạng trình duyệt của bạn. Cookie có thể lưu trữ tùy chọn của người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt lại trình duyệt thành từ chối tất cả cookie hoặc cho biết thời điểm gửi cookie. Tuy nhiên, một số tính năng hoặc dịch vụ của trang web có thể không hoạt động đúng cách nếu không có cookie. Các công nghệ khác được sử dụng cho mục đích tương tự như cookie trên các nền tảng khác mà cookie không khả dụng hoặc không áp dụng, chẳng hạn như ID quảng cáo có sẵn trên các thiết bị di động Android. Tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng cookie cũng như cách Google sử dụng dữ liệu, bao gồm cookie, khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác chúng tôi.

Thiết bị

Thiết bị là một máy tính có thể dùng để truy cập các dịch vụ của Google. Ví dụ: thiết bị có thể là máy tính để bàn, máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

Tài khoản Google

Bạn có thể truy cập một số dịch vụ của chúng tôi bằng cách đăng ký Tài khoản Google và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân (thường là tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn). Thông tin tài khoản này sẽ được sử dụng để xác thực bạn khi bạn truy cập các dịch vụ của Google và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị người khác truy cập trái phép. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào thông qua các cài đặt Tài khoản Google của bạn.

Liên kết giới thiệu HTTP

Liên kết giới thiệu HTTP là thông tin được truyền tới trang web đích bởi trình duyệt web, thường là khi bạn nhấp vào một liên kết tới trang web đó. Liên kết giới thiệu HTTP chứa URL của trang web cuối cùng mà trình duyệt truy cập.

Địa chỉ IP

Mọi thiết bị kết nối Internet được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Các số này thường được gán theo nhóm địa lý. Địa chỉ IP có thể thường được sử dụng để xác định vị trí mà một thiết bị đang kết nối Internet từ đó.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Đây là thông tin được ghi lại về người dùng sao cho thông tin đó không còn phản ánh hoặc tham chiếu đến từng người dùng có thể nhận dạng riêng lẻ.

Thông tin cá nhân

Đây là thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán hay các dữ liệu khác có thể được liên kết hợp lý với thông tin nêu trên của Google, chẳng hạn như thông tin chúng tôi liên kết với tài khoản Google của bạn.

Thẻ pixel

Thẻ pixel là một loại công nghệ đặt trên trang web hoặc trong nội dung của email nhằm mục đích theo dõi hoạt động trên trang web, hoặc khi mở hay truy cập email và thường được dùng cùng với các coockie.

Loại nhạy cảm

Một danh mục quảng cáo có thể là quảng cáo nhạy cảm nếu liên quan đến các chủ đề như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hay sức khỏe. Khi hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp, chúng tôi có thể kết hợp số nhận dạng từ cookie hoặc các công nghệ tương tự với chủ đề như "Nấu ăn và công thức" hoặc "Du lịch hàng không" chứ không kết hợp với danh mục nhạy cảm. Chúng tôi áp dụng chính sách tương tự với các nhà quảng cáo của chúng tôi.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Đây là một danh mục thông tin cá nhân cụ thể liên quan tới các thông tin y tế bí mật, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin chính trị hoặc tôn giáo hay giới tính.

Nhật ký máy chủ

Giống như hầu hết các trang web, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại các yêu cầu trang được thực hiện khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi. Các “nhật ký máy chủ” này thường bao gồm yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu và một hoặc nhiều cookie có thể xác định duy nhất trình duyệt của bạn.

Dưới đây là ví dụ về một mục nhật ký điển hình cho tìm kiếm “xe ô tô”, theo sau là phần phân tích các bộ phận:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Mã nhận dạng thiết bị duy nhất

Số nhận dạng thiết bị duy nhất (đôi khi được gọi là UUID hoặc ID duy nhất phổ biến) là một chuỗi các ký tự được nhà sản xuất tích hợp vào thiết bị và có thể được sử dụng để nhận dạng duy nhất thiết bị đó (ví dụ số IMEI của điện thoại di động). Các số nhận dạng thiết bị khác nhau cũng khác nhau về mức độ vĩnh viễn, về việc liệu người dùng có thể đặt lại chúng hay không cũng như về cách có thể truy cập chúng. Một thiết bị cụ thể có thể có một vài số nhận dạng thiết bị duy nhất khác nhau. Số nhận dạng thiết bị duy nhất có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm mục đích bảo mật và phát hiện gian lận, đồng bộ hóa các dịch vụ chẳng hạn như hộp thư email đến của người dùng, nhớ tùy chọn của người dùng và cung cấp quảng cáo có liên quan.