"để thể hiện xu hướng"

Ví dụ

Bạn có thể xem một vài trong số các xu hướng này tại Google Xu hướngVideo xu hướng trên YouTube .