"giúp chia sẻ mọi thứ với những người bạn biết dễ dàng hơn"

Ví dụ

Ví dụ: nếu bạn đã liên lạc với một người nào đó thông qua Gmail và muốn thêm họ vào Google Tài liệu hoặc sự kiện trong Lịch Google, Google giúp dễ dàng thực hiện việc này bằng cách tự động điền địa chỉ email của họ khi bạn bắt đầu nhập tên của họ. Tìm hiểu thêm.