"chia sẻ với người khác nhanh hơn và dễ dàng hơn"

Ví dụ

Ví dụ: nếu một người nào đó đã có trong danh bạ, Google sẽ tự động điền tên của họ nếu bạn muốn thêm họ vào thư trong Gmail. Tìm hiểu thêm.