"xóa nội dung của bạn"

Ví dụ

Ví dụ: bạn có thể xóa Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn, blog của bạn, Trang web Google bạn sở hữu, Kênh YouTube của bạn, hồ sơ trên Google+ của bạn hoặc toàn bộ tài khoản Google của bạn.