"bảo vệ Google và người dùng của chúng tôi"

Ví dụ

Ví dụ: nếu bạn lo ngại về hành vi truy cập trái phép email của bạn, "Hoạt động tài khoản mới nhất" trong Gmail hiển thị thông tin về hoạt động gần đây trong email của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP đã truy cập thư của bạn, vị trí liên quan cũng như ngày và giờ. Thông tin này có thể giúp bạn tìm hiểu xem có ai đó truy cập email của bạn mà bạn không biết hay không và thời điểm truy cập. Tìm hiểu thêm.