"cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn"

Ví dụ

Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi phân tích cách người dùng tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Phân tích có thể cho thấy tính năng thường xuyên sử dụng khiến người dùng phải trải qua quá nhiều bước để kích hoạt hoặc cho phép chúng tôi so sánh các giải pháp thiết kế để dễ sử dụng. Sau đó chúng tôi sử dụng thông tin đó để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi.