Chính sách bảo mật

Giải thích những thông tin nào chúng tôi thu thập cũng như lý do, cách chúng tôi sử dụng, xem xét và cập nhật những thông tin đó.

Đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi

Điều khoản dịch vụ

Mô tả những quy tắc bạn đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đọc Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư, nâng cao tính bảo mật của bạn cũng như tạo ra các công cụ dễ sử dụng để cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát.

Chúng tôi cam kết về quyền riêng tư và bảo mật của bạn

Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi giữ an toàn và riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn — đồng thời, bạn nắm quyền kiểm soát.

Trung tâm an toàn của Google

Việc giữ web an toàn cho mọi người là trách nhiệm chung. Tìm hiểu những gì bạn có thể làm để bảo vệ bản thân và gia đình của bạn khi trực tuyến.

Chế độ ẩn danh

Tìm hiểu cách duyệt ở chế độ ẩn danh trong Google Chrome để các trang bạn mở và các tệp bạn tải xuống không bị lưu trong lịch sử tải xuống hoặc lịch sử duyệt web của Chrome. Tìm hiểu cách truy cập ở chế độ ẩn danh.

Tài khoản của tôi

Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của Google

Khi bạn sử dụng Gmail, Tìm kiếm, YouTube và các sản phẩm khác từ Google, bạn có quyền kiểm soát và bảo vệ thông tin cá nhân và lịch sử sử dụng của bạn. Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của Google có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin về cách quản lý một số tính năng bảo mật được tích hợp trong các sản phẩm của Google.